Diabetesprofil

Född: 1978

Diabetessort: Typ 1

Diabetiker sedan: Augusti 1988

Behandlingsform:
Pump (Paradigm Veo)

Insulinsort: Novorapid

Enheter/dygn: ca 20-22 i basal och varierande  bolus beroende på kohydratintag.

Senaste hba1c:
6,4 (56 enl de nya mätningarna)

Kolhydratsfaktor: 1E/14g

Insulinsorter jag haft:Actrapid,Insulatard,Novorapid och Lantus.

Bäst på:
Att ta sjukt många bs. Envis med att få till ett bra förhållande mellan mat och insulin.

Sämst på:
Att inse att det är bäst att äta på en gång vid låga värden. Att be om hjälp. Att byta lancett vid bsprovtagning!